ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกได้ทำแผนการรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร ส.อบต. /นายก อบต.
5
18 ม.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.๔,๒๗๐- บ้านน้ำตก ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 ธ.ค. 2564
3 แจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
13 ธ.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
28 ต.ค. 2564
5 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
26 ต.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
11 ต.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
13 ส.ค. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
03 ส.ค. 2564
9 สินค้าท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 ก.ค. 2564
10 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
08 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25