ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
13 ส.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 ส.ค. 2564
3 สินค้าท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 ก.ค. 2564
4 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 ก.ค. 2564
5 รับโอนนักวิชาการตรวจสอบภายในและเจ้าพนักงานประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
43
08 ก.ค. 2564
6 แจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินผ่าน Smartphone ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 มิ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสาวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
22 มี.ค. 2564
8 "๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
18 มี.ค. 2564
9 ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.บ้านท่าไทร ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 มี.ค. 2564
10 ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.บ้านคลองใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24