ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการ ระดับชั้น ปวส. อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 พ.ค. 2565
2 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 พ.ค. 2565
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 เม.ย. 2565
4 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในชุมชน
86
14 มี.ค. 2565
5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกได้ทำแผนการรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร ส.อบต. /นายก อบต.
81
18 ม.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.๔,๒๗๐- บ้านน้ำตก ดาวน์โหลดเอกสาร
178
21 ธ.ค. 2564
7 แจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
13 ธ.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
28 ต.ค. 2564
9 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
26 ต.ค. 2564
10 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26